Häggstaklippan

Klättring på Häggstaklippan

Spela upp inslaget3 min, 05:40-08:27

Häggsta eller Häggstaklippan är en populär, upp till 40 m hög, brant i Huddinge kommun. Här finns över 100 klätterleder av olika svårighetsgrad, och stället har varit ett populärt tillhåll för stockholmsklättrare sedan klättring började bedrivas här på 1930-talet.