Rida Clydesdale-häst

Rida Clydesdale-häst i grupp

Spela upp inslaget2 min, 02:15-04:23

Clydesdale-hästarna har sitt ursprung i Skottland och användes där primärt som draghäst, men deras styrka och lugn gjorde dem även bra för tornerspel.