Bokskogen

Det är bevisat – Skogen får dig att må bra

Skogen är inte bara jordens lungor utan också en stor del av vårt svenska landskap. Många älskar det lugn som infinner sig av att promenera på otrampade stigar, njuta av fågelkvitter och löv som darrar i vinden. Forskning visar också att det är bra för både kropp och själ att vandra i våra svenska skogar.

Om man betraktar Sverige från ovan är det framförallt en sak som står ut. Den till synes oändliga grönska som täcker största delen av landet. 23 miljoner hektar, eller 53 procent av landets yta består av skogsområden. Matilda van den Bosch är doktor i landskapsplanering med inriktning folkhälsa och forskar på skogens och naturens inverkan på människors hälsa. Hennes avhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp visar på flera samband.

Matilda Van Den Bosch
det finns bevis för att naturassisterad terapi är en effektiv behandling
Matilda Van Den Bosch

– När vi gick igenom över tusen vetenskapliga artiklar i ämnet hittade vi att det finns bevis för att naturassisterad terapi är en effektiv behandling vid bland annat depression, berättar hon.

Matilda Van Den Bosch har en bakgrund som läkare, och när hon insåg att psykisk ohälsa behandlas bättre genom att arbeta förebyggande fick hon upp intresset för naturen som terapi. I sin forskning har hon utfört experiment där hon i ett virtuellt laboratorium testat hur individer reagerar beroende på vilken miljö de befinner sig i, till exempel i en artificiell skogsmiljö. I laboratoriet fick försökspersoner genomgå stresstest, varpå Matilda van den Bosch mätte i vilken miljö de återhämtade sig snabbast.

– Eftersom det är svårt att göra avancerade mätningar ute i skogen simulerade vi miljön i ett laboratorium. Resultaten var tydliga. De som fick uppleva den simulerade skogsmiljön återhämtade sig betydligt snabbare än de övriga, förklarar Matilda van den Bosch.

Hon hänvisar också till en studie där hon kopplade data från folkhälsoenkäter utförda 2000 och 2005 till geografiska data som pekade på att risken att drabbas av mental ohälsa är mindre om man bor nära en lugn och fridfull natur. Frågan vad det är som gör just skogen eller andra naturmiljöer till en hälsofaktor är dock svår att svara på. Martina van Den Bosch hänvisar till en av sina forskarkollegor.

van Den Bosch porträtt

– Det finns en teori som kallas fraktalteorin. Den går ut på att det är den visuella upplevelsen av de oregelbundna mönster som finns i naturen som påverkar oss människor. Det finns också evolutionära teorier om sambandet mellan människa och natur. Alltså, eftersom vi härstammar från naturen på savannen har vi en rent genetisk disposition som gör att vi mår bättre i liknande miljöer.