Safari med bisonoxar

Bison-safari på Mobolets Gård

Bisonoxar här inte till den tradistionella svenska faunan, men här i Västergötland kan man se dem livs levande. Från början var tanken att dessa djur skulle bli mat, men intresset för att se de ståttiga varelserna växte sig stort och idag erbjuds du som gäst att åka på safari. Ett kul och spännande nöje för hela familjen och alla åldrar.