Caravan Salon 2019 Gone Camping

Caravan Salon 2019

Caravan Salon hålls i Düsseldorf i september varje år. Det är en lång mässa som pågår i tio dagar och med åren har den utvecklats till att bli ett resmål i sig. Totalt besöks mässan av nästan 250 000 personer från 75 länder och här finns en stor mässcamping att bo på.