Flotte längs Umeälven

Egenbyggd flotte längs Umeälven

På Umeälven har det flottats timmer i hundratals år innan verksamheten lades ner på 1980-talet. Än idag utnyttjas dock vattnets krafter för att förflytta timmer, men idag förknippat främst med avkoppling och semester, snarare än tvärt om.

Vi binder en flotte och njuter av det stilla lugn det innebär att glida längs älven. Du väljer själv längden på din upplevelse och alternativen sträcker sig mellan ett par timmer (oj, timmar!) till upp till en vecka.