Havskajak i Gundsund

Havskajak i Grundsund

Havskajak är lätt att lära sig och det ger dig ett underifrånperspektiv i ordets mest positiva mening. Det faktum att du befinner dig så nära vattenytan ger dig speciell kontakt med vår naturs mest mäktiga element – havet.