Kitesurfing beach

Kite-surfing i Kalmarsund

Mellan fastlandet och Öland trycks vindarna ihop och blir både renare och starkare. Här är förutsättningarna för kitesurfing nära optimala. På Haga Park, bara 20 minuter söder om brofästet på Ölandssidan, har du ett bra utgångsläge för att få fart av vindarna.