San Juan de Gaztelugatxe

Klostret San Juan de Gaztelugatxe

Om det är några som genom tiderna varit duktiga på att göra anspråk på fina tomter att bygga på, så är det munkarna. Och då kanske framförallt de som på 800-talet, i Johannes döpares ära, uppförde San Juan de Gaztelugatxe. En smal stenbro av 241 trappsteg får igång andningen, men det är verkligen värt det.