Erica Johansson klättrar i radiomast i Motala

Mastklättring i Motala

Att klättra upp i radiomasterna i Motala är en upplevelse med betoning på ”upp”. Vi klättrar upp i en av de 124 meter höga masterna, som stod klara 1927. Masterna togs ur bruk 1962 och är sedan andra halvan av 70-talet ett museum.