Lovéncentret

Mer om livet under ytan hos Lovéncentret

Spela upp inslaget2 min, 02:15-03:46

Vi gör ett besök på Lovéncentret på Tjärnö. Här samlas forskargrupper från både Göteborgs universitet och andra svenska lärosäten, för att undersöka men också utbilda.  Vi lär oss mängder av saker om vilka som bor i vattnet utanför – Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavet.