Saltbrottet i Altaussee

Saltbrottet i Altaussee

Vi tar oss till källan till områdets ekonomiska rikedomar – de 63 km långa saltbrottsgångarna, fördelade på 18 våningar. Här har man utvunnit salt sedan 1147, och som många vet var det på den tiden för att konservera mat. Här, i dessa gångar, förvarade också nazisterna sina mest värdefulla krigsbyten under andra världskriget – konst till ett uppskattat värde av 30 miljarder kronor.