Grimeton

Världsarvet Grimeton

Grimeton utanför Varberg är den enda stora förelektroniska radiosändaren i världen. Detta faktum gjorde att de hamnade på Unescos världsarvslista 2004. Stationen uppfördes 1920 och var samtida med den stora vågen av radioamatörer i Sverige och världen. Intresset för informationsöverföring var nästan lika stort då som nu, även om det är lite smidigare idag.