Råbjerg mile

Råbjerg mile – En vandrande sanddyn

Råbjerg mile är en vandrande sanddyn mellan Skagen och Frederikshavn. Den täcker ett område på cirka 1 kvadratkilometer och flyttar sig mellan 15 och 20 meter varje år. Det innebär att den om 100-200 år kommer att täcka huvudvägen till Skagen.